Bunkr Přáslavice se obrací na všechny, kdo mají nějakou spojitost s objektem bunkru v Přáslavicích. Chceme sesbírat vzpomínky a příběhy spojené s tímto historickým objektem a zdokumentovat je pro budoucí generace.

Máme zájem o ty z vás, kteří pamatujete dobu, kdy byl bunkr v Přáslavicích ještě aktivně využíván. Nebo ještě lépe budován. Vy, kdo jste přáslavickým bunkrem prošli jako vojenští či civilní zaměstnanci, ozvěte se nám, prosím.

Je důležité zachovat vzpomínky na tento unikátní objekt a zaznamenat je pro budoucí generace, aby mohly pochopit jeho historii. Vaše zkušenosti a vzpomínky jsou neocenitelné a představují nezaměnitelnou část našeho dědictví.

Pokud jste bývalým pracovníkem, který se podílel na stavbě nebo provozu bunkru, nebo jste měli možnost pozorovat a zažít jakékoli události spojené s tímto místem, rádi bychom slyšeli vaše příběhy.

Pokud jste ochotni se podělit o své zážitky a příběhy, neváhejte nás kontaktovat na emailu: bunkr@flenexa.com.

Těšíme se na setkání s vámi a na všechno, co nám můžete povědět o historii bunkru v Přáslavicích.

Děkujeme vám za vaši spolupráci a těšíme se na setkání s vámi!