RetroTech: Cesta do historie telekomunikací

RetroTech: Cesta do historie telekomunikací je technicko-historický program, který Vás zavede i do běžně nepřístupných prostor objektu. Trvá tři hodiny a seznámíte se během něj s historickými komunikačními technologiemi. Ukážeme Vám technologie, které se v Československu používaly nejen během studené války. Některé funkční dobové technologie si budete moci sami vyzkoušet.

RetroTech: Cesta do historie telekomunikací

Tento tříhodinový program v bunkru Přáslavice představuje jedinečnou příležitost ponořit se do historie telekomunikační techniky a zažít, jak se Evropa připravovala v 70.letech na válečný konflikt. Dobovou technologií plně vybavený kryt je místem, které bylo klíčové pro komunikaci mezi Berlínem a Moskvou.

Ukážeme Vám unikátní a stále funkční technologie z druhé poloviny minulého století, jako například pobočkovou telefonní ústřednu. Rovněž si prohlédnete technologie, které měly umožnit osádce bunkru fungování i v případě, kdy by venku zuřila jaderná válka.

Obsah programu RetroTech: Cesta do historie telekomunikací:

  • Historie telefonních sítí v Československu, budování Národního kabelového okruhu, druhy telefonních ústředen v Československu (místní, uzlová, tranzitní).
  • Rozdělení nízkofrekvenčního a vysokofrekvenčního signálu a jejich přenos včetně modulace signálu.
  • Princip generátoru telefonního tónu, tzv. volačky.
  • Princip vytvoření telefonního spojení na analogové ústředně Tesla P51 a porovnání s naší funkční analogovou ústřednou CA102.
  • Zapojení polních telefonů přes polní ústřednu a zkouška vytvoření telefonního spojení.
  • Vysvětlení principu telefonní ústředny, porovnání polní ústředny s automatickou telefonní ústřednou, princip ústředny P51 vyráběné firmou Tesla v Československu.
  • Nerušená dodávka, princip nerušené dodávky elektrické energie, ward-leonardovo soustrojí, vysvětlení fázového posunu a fázový posun.
  • Princip baterkárny, typy baterií a jejich použití, porovnání se současnými technologiemi.
  • Motorárna, princip čtyřtaktního spalovacího motoru, vysvětlení principu motorů ČKD6S350PN, princip vstřikovacího čerpadla na motorech ČKD.

Prozkoumejte největší veřejně přístupný bunkr ve střední Evropě, pocházející z období studené války. Vstupte do prostor plných historie a seznamte se s tehdejšími telekomunikačními technologiemi.

Během intenzivního tříhodinového programu zažijete část historie, která byla ve školních učebnicích často opomíjena. Ponoříte se do podzemního světa, který fascinuje nejen nadšence do vojenské historie a telekomunikační techniky, ale také každého, kdo touží po poznání a je přirozeně zvídavý. Nabízíme zážitek pro všechny věkové kategorie, od dospělých po mládež.

Během programu budete mít dostatečný čas na focení a nasátí autentické atmosféry objektu.

Vstupné jednotlivci

Děti do 6 let zdarma
Děti od 6 do 15 let 450,- Kč
Dospělí 590,- Kč
Senioři nad 65 let 450,- Kč

Vstupné skupinové *

RetroTech program pro skupinu (v českém jazyce)

540,- Kč / osoba nebo 21 EUR / osoba

minimální počet osob je 10 a maximální 25

RetroTech program pro skupinu (v anglickém jazyce)

600,- Kč / osoba nebo 25 EUR / osoba

minimální počet osob je 10 a maximální 25

Cena pro autobusové zájezdy 40 – 50 osob, zájezd rozdělen na 2 skupiny se začátkem programu 15 minut po sobě

480,- Kč / osoba nebo 20 EUR / osoba

minimální počet osob je 40

* Skupinové prohlídky realizujeme mimo standardní vypsané termíny pro veřejnost. Prohlídku je možné přizpůsobit s ohledem na zdatnost skupiny. Například pro kluby důchodců, školy, dětské tábory apod.

Informace k programu

Délka programu 180 – 200 min
Maximální počet osob na programu/ maximální velikost skupiny 25 osob nebo dle ceníku
Na místě není možnost koupit vstupenky. Nákup vstupenek pouze elektronicky. Pro skupiny dle dohody. Trasa prohlídky zahrnuje 4 podlaží, teplota je 17°C, na trase nejsou WC

RetroTech: Cesta do historie telekomunikací (program a prohlídkový okruh)

Trasa prohlídky je podobná jako u Rozšířené VIP prohlídky. Větší prostor je ale věnován popisu technologií a jejich historickému kontextu. Účastníci si mohou během programu některé dobové technologie sami zapojit a vyzkoušet. Jedná se o interaktivní program, během kterého navštíví i různá místa, která jsou součástí i jiných prohlídkových okruhů.

Žlutě zvýrazněná jsou místa a aktivity, která nejsou součástí standardního prohlídkového okruhu. Uvidíte je pouze v rámci RetroTech programu.

Dekontaminační vstup, dekontaminační propusti

Dekontaminační vstup má klíčový význam pro zajištění bezpečnosti a ochrany osob uvnitř bunkru v případě jaderného nebo chemického útoku. Jeho hlavní funkcí je odstranit kontaminující částice a látky z oblečení a povrchu těla osob vstupujících do bunkru, aby se zabránilo zanesení radioaktivního nebo toxického materiálu dovnitř.
January 01, 2021
12:00 AM

Přípravna a řízení dekontaminace

V těchto místnostech probíhala příprava roztoků pro dekontaminaci. Byl zde sklad šatstva a řídil se odsud prostup dekontaminací v případě jaderného nebo chemického útoku.
January 01, 2021
12:00 AM

Hlavní schodiště s ošetřovnou a márnicí

Schodiště poskytuje ohromující pohled na mohutnost celého objektu. Cesta vede dále do části s ošetřovnou a márnicí.
January 01, 2021
12:00 AM

Kanceláře vedoucího provozu zesilovací stanice

Několik kanceláří je dobově vybaveno včetně obrázků krajinek na zdech a falešných oken. Ty měly v případě války v osádce vzbuzovat alespoň částečný pocit normálnosti.
January 01, 2021
12:00 AM

Sály ústředen

Ústřednové sály byly důvodem pro výstavbu celého bunkru. Měly zásadní význam a v případě války by zajišťovaly komunikaci mezi státy Varšavské smlouvy i komunikaci v rámci Československé republiky. V této části prohlídky si řekneme o historii telefonních sítí v Československu včetně budování Národního kabelového okruhu. Podíváme se na různé druhy telefonních ústředen. Mezi ně patří místní ústředny, které sloužily k přímému propojení místních hovorů, uzlové ústředny pro propojení různých regionálních sítí a tranzitní ústředny pro přenos hovorů mezi různými regiony.
January 01, 2021
12:00 AM

Dálnopisové pracoviště

Povíme si o fungování dálnopisů a dálnopisné technologii. Ukážeme si fungování dálnopisu v praxi.
January 01, 2021
12:00 AM

MZM ústředna

V tomto místě si názorně ukážeme technické řešení MKKM-1 ústředny včetně prvků, které na ní byly použity a ukážeme vám její topologii.
January 01, 2021
12:00 AM

Technologie původní ústředny

Zde si povíme o rozdělení nízkofrekvenčního a vysokofrekvenčního signálu, kdy se tyto signály přenášejí různými způsoby, včetně modulace signálu, což je proces změny vlastností nosného signálu podle informačního signálu. Ukážeme si princip generátoru telefonního tónu (volačky). Jde o zařízení schopné generovat různé tóny pro různé účely, jako je volání, obsazení linky nebo další signalizace v telefonních sítích.
January 01, 2021
12:00 AM

Kabelové komory

Odsud se armádní i civilní komunikační linky rozbíhaly do různých směrů. Byla zde i technologie tlakování kabelů linky K1920.
January 01, 2021
12:00 AM

Pobočková ústředna a řízení vnitřní komunikace objektu

Zde zhlédnete funkční pobočkovou telefonní ústřednu a uvidíte, jak probíhalo první automatické spojování hovorů. Je zde také centrum řízení rozhlasu a vnitřního času objektu. Ukážeme si vytvoření telefonního spojení na analogové ústředně Tesla P51 a porovnáme s analogovou ústřednou CA102. Řekneme si o procesu směrování hovorů, vytváření spojení a komunikaci mezi účastníky pomocí analogových technologií. Na tomto místě si vyzkoušíte zapojení polních telefonů přes polní ústřednu a vytvoření telefonního spojení. Vysvětlíme si princip telefonní ústředny a porovnáme polní ústředny s automatickou telefonní ústřednou.
January 01, 2021
12:00 AM

Jídelna, kuchyně a ložnice

Pro osádku byla v bunkru servisní část s jídelnou, ložnicí a skladem potravin.
January 01, 2021
12:00 AM

Sál nerušené dodávka elektřiny a bateriový sál

Komunikace nesměla být nikdy přerušena. Klíčové technologie proto nebyly nikdy napájeny přímo ze sítě. V bunkru fungovalo důmyslné řešení s automatickou zálohou z bateriového sálu. Nerušená dodávka elektrické energie zahrnuje principy řešení "nerušené dodávky". Ukážeme si ward-leonardovo soustrojí pro stabilizaci napětí a vysvětlíme fázový posun, což je změna fáze elektrického signálu.
January 01, 2021
12:00 AM

Armádní patro se sekcí tajné policie

Armádnímu oddílu a skupině tajné policie bylo vyhrazeno samostatné patro.
January 01, 2021
12:00 AM

Prostor šifrování a utajování

V několika sálech probíhalo dálnopisové i hlasové šifrování a utajování vojenské komunikace. Také se odsud ovládalo vysílání skrze pozemní anténní pole, která jsou umístěna v areálu bunkru.
January 01, 2021
12:00 AM

Aquaponická farma

V bunkru se snoubí stará vojenská technologie se super moderní technologií zemědělskou. V tomto patře se nachází část vertikální aquaponické farmy společnosti Flenexa, na kterou je možnost během prohlídky nakouknout.
January 01, 2021
12:00 AM

Technologické patro s filtrací vzduchu, kotelnou a technologickým velínem

Nejnižší patro představuje technologické srdce bunkru. Jsou zde k vidění technologie filtrace vzduchu, režimové uzavírání objektu a další technologie nutné k přežití v případě jaderného konfliktu.
January 01, 2021
12:00 AM

Zázemí pro skupinu údržby a technologické patro

V nejnižším patře se nacházelo zázemí pro skupinu údržby celého objektu. Projdeme kuchyňku, sklady, denní místnost a další zázemí.
January 01, 2021
12:00 AM

Sekce vzduchových uzávěrů a regulace vzduchu

Pro mírový i válečný provoz bylo třeba zajistit oběh vzduchu ve velkých objemech. Vzduchotechnika v celém objektu představuje technologický skvost a na tomto místě prohlídky navštívíme prostory vzduchových uzávěrů a místa, kde bylo možné oběh vzduchu regulovat.
January 01, 2021
12:00 AM

Technologie motoru ČKD 6S350PN a záložní zdroje

Chloubou objektu jsou funkční záložní zdroje, které mohly zásobovat energií celý objekt a všechny komunikační technologie po dobu několika dní. Vysvětlíme si princip a konstrukci motorů ČKD, vstřikovacích čerpadel Motorpal na motorech ČKD a ostatní technické a provozní detaily takovýchto obřích motorů. Toto je poslední zastávka prohlídky.
January 01, 2021
12:00 AM

Nakoukněte, jak to v bunkru vypadá