Budoucnost bunkru

Jaká je budoucnost tohoto bývalého vojenského areálu?

Areál bývalé záložní zesilovací stanice bunkru Přáslavice není „mrtvým“ vojenským brownfieldem. Naopak. Celý komplex pod taktovkou firmy Flenexa plus s.r.o., která je jeho majitelem, postupně ožívá. Proměňuje se v místo, kde lidé žijí, pracují a tráví svůj volný čas. Bunkr Přáslavice je živý organismus, který pulzuje energií a ukazuje, že i někdejší vojenská místa mohou mít světlou budoucnost.

Pochopili jsme důležitost navracet místům s historií jejich původní smysl a současně pracovat a vymýšlet projekty pro jejich nové a udržitelné využití. Snažíme se vybudovat v Přáslavicích u Olomouce nejen průmyslový areál, ale i místo k bydlení, významný turistický cíl a centrum výzkumu pokročilých způsobů zemědělské výroby a energetiky.

Plánujeme jej zvelebovat a propagovat, aby se stal vyhledávaným místem pro návštěvníky z celého světa. Koneckonců, čekali byste, že místo, které kdysi sloužilo jako utajený bunkr, je dnes mimo jiné domovem vertikální aquaponické farmu, která představuje moderní formu zemědělství? Že má bunkr doslova „zelená střeva“?

Vertikální aquaponické farmy

V části bunkru je situována aquaponická farma. Aquaponie je moderní forma zemědělství, kdy spolu v jednom systému koexistují ryby a rostliny. Ryby dodávají živiny pro rostliny a ty je využívají ke svému růstu ve vnitřní či venkovní (indoor nebo outdoor) vertikální farmě.

Více se o možnostech vertikálních aquaponických farem dočtete na webu www.aquaponickafarma.cz.

Uhlíkově neutrální a energeticky soběstačný areál

Pod vedením firmy Flenexa plus s.r.o., majitele celého areálu, se celý prostor pozvolna mění. Cílem firmy je učinit z něj příklad přerodu a ukázat, jak může vzniknout a fungovat uhlíkově neutrální a energeticky soběstačný areál.

Masivně investujeme do udržitelných technologií, obnovitelných zdrojů a energetických úspor. Příkladem mohou být například FVE pro využití v rámci areálu, tepelná čerpadla voda-voda využívající původní infrastrukturu bunkru a celková obnova původní infrastruktury.

Moderní technologie materiálního využití odpadů

Problematika odpadů a oběhového hospodářství je v dnešní době velice diskutovaná. Nebereme tuto problematiku na lehkou váhu a snažíme se přispět k jejímu řešení.  Přinášíme nejmodernější způsoby  materiálového využití odpadu a jeho přerod na využitelné výrobky.

Právě v bývalém armádním areálu mají tyto cíle své místo a ukazují další ze směrů, jak tyto často mrtvé brownfieldy přivést k životu.

Chcete-li zažít neopakovatelnou atmosféru tohoto objektu, neváhejte nás navštívit.