Osudová hodina

Jste zaměstnanci důležitého komunikačního uzlu v éře studené války. Jaký vliv jste mohli mít v případě propuknutí válečného konfliktu? Jaké to bylo, pracovat v 70. letech v tajném protijaderném bunkru? Záleží na vašich schopnostech a rozhodnutích… budou klíčové pro určení směru, kterým se svět vydá…

Zážitkový program "Osudová hodina"

Od prvního okamžiku vás vtáhne do napjaté atmosféry studené války, období plného nejistoty, pochybností a napětí. Představte si, že jste klíčovými pracovníky v jednom z nejdůležitějších komunikačních center, kde každé rozhodnutí může mít dalekosáhlé důsledky!?

V době studené války, kdy byla hrozba jaderné katastrofy neustále přítomná, bylo třeba pečlivého přemýšlení a rychlých reakcí. Mnoho lidí si dnes již neuvědomuje, jak blízko byl svět k totální devastaci.

Jaký vliv byste měli vy v takovém scénáři? Jak byste se rozhodli?  Skrze program Osudová hodina získáte unikátní pohled do života a práce v tajném protiatomovém bunkru 70. let. A to v kulisách opravdového objektu, který tuto funkci plnil až do 90. let minulého století.

Ocitnete se v situacích, kdy vaše dovednosti, intuice a rozhodování budou klíčové. Osud světa visí na vlásku a záleží jen na vás, jakým směrem se bude historie dále odvíjet. Vyzkoušejte si, zda byste dokázali zachovat klidnou hlavu a správně se rozhodnout v nejnapjatějších momentech studené války.

Program je realizován ve spolupráci s Pevností poznání a je vhodný pro žáky druhého stupně základních škol a pro studenty středních škol. Součástí programu je i prohlídka objektu bunkru Přáslavice.

Délka programu 45 min zážitkový program + 45 min prohlídka
Cena programu
320,- Kč/žák
Minimální počet žáků 20 žáků
Maximální počet žáků 32 žáků
Třída je rozdělena na dvě části. Jedna polovina se účastní zážitkového programu a druhá polovina jde na prohlídku bunkru Přáslavice.
Provázanost s RVP Člověk a společnost
Věková skupina 8.–9. ročník ZŠ, SŠ

Objednávky zážitkového programu Osudová hodina probíhají primárně přes objednávkový systém Pevnosti poznání.

Osudovou hodinu najdete v sekci Historie.

 

 

Nakoukněte, jak to na Osudové hodině vypadá

Reportáž Osudová hodina ve zpravodajství České televize

Krátkou reportáž České televize ze zážitkově vzdělávacího programu Osudová hodina můžete vidět přímo na portálu ČT zde: Osudová hodina v reportáži České televize.