Technika bunkru

Vojenské objekty, které byly rozsahem a účelem srovnatelné s našim bunkrem, byly vybaveny na svou dobu nejmodernější technikou. Stejně tomu bylo i v bunkru v Přáslavicích.

Objekt sloužil výhradně telekomunikačním účelům a tomu byla podřízena většina technologií, které u nás najdete.

V sedmdesátých letech byl jedním z nejdůležitějších komunikačních prvků systém dálkového psaní, známý jako dálnopis, který umožňoval rychlý a spolehlivý přenos textových zpráv.

Další zásadní technologií byly radiové komunikační systémy, včetně krátkovlnného a ultrakrátkovlnného vysílání, které byly klíčové pro mezikontinentální komunikaci v době, kdy satelitní a digitální technologie ještě nebyly všeobecně dostupné. Tyto systémy umožňovaly velmocem udržovat spojení i v případě jaderné války.

Ve snaze zabezpečit komunikaci a chránit ji před odposlechem nepřítele byly během studené války vyvinuty také pokročilé šifrovací techniky.

Klíčové komunikační technologie související a využité v našem objektu Vám představujeme na této stránce. Pokud se o nich chcete dozvědět více a vidět je ve skutečnosti, neváhejte a přijďte na prohlídku.

Dálnopis

Dálnopis je elektromechanické zařízení používané pro vzdálenou komunikaci. Tento přístroj umožňuje odesílání a přijímání psaného textu prostřednictvím telefonní nebo telegrafní sítě. Jeho fungování je podobné psacímu stroji, ale s možností přenášet informace na dálku.

Během prohlídky můžete vidět funkční exemplář.

Mezinárodní kabelová

koaxiální magistrála 1

Bunkr Přáslavice byl vybudován jako chráněná zesilovací stanice pro síť dálkových kabelů. Obsluhovala i mezinárodní koaxiální kabelovou magistrálu MKKM-1 Berlín- Moskva. Jednalo se o jednu z nejutajovanějších komunikačních linek Varšavské smlouvy.

Během VIP prohlídek můžete navštívit i prostor kabelových komor a vidět, jak tyto utajované kabely vypadají.

Technologie K1920

Pro provoz Mezinárodní kabelové koaxiální magistrály byla použita na tehdejší dobu super moderní technologie K1920, která byla schopná přenést až 1920 paralelních hovorů.

Dnes se to zdá úsměvné, ale v sedmdesátých letech minulého století to bylo něco neuvěřitelného.

Pobočkové ústředny CA102

Jedná se o jeden z prvních typů automatických ústředen původně vyráběných v maďarské licenci. U nás obsluhoval veškerou komunikaci uvnitř bunkru.

Při prohlídce je možné spatřit funkční exemplář, který dokáže i dnes navázat spojení a složit hovor. Můžete si z blízka prohlédnout tento technologický unikát ústředny s křížovými spínači.

Místnost s ústřednou se nachází na VIP prohlídkovém okruhu. Během takové prohlídky si můžete vyzkoušet a z blízka pozorovat způsob navázání hovoru.

Troposférický vysílací systém

Troposférický systém sloužil v případě rušení pozemní komunikace k přenosu informací mezi zeměmi Varšavské smlouvy. Tento systém byl založen na odrazu vln od troposféry. Byl jakýmsi předchůdcem komunikačních satelitů.

Troposférické radiové linky jsou speciálním druhem PtP (Point to Point) spojení, které využívá rozptylu radiových signálů v horních vrstvách troposféry. Tento systém umožnuje spojení na vzdálenost 150 – 400 km bez nutnosti přímé viditelnosti mezi základovými stanicemi.

Komunikační systém BARS

Jedná se o sovětský systém troposférických komunikačních pojítek, umožňující komunikaci na velmi dlouhé vzdálenosti.

V Čechách se nacházely dva uzly tohoto systému. Uzel 401 (kódove označení „Lapotschka“) byl blízko Benátek n. Jizerou. Druhý objekt BARS 402 „Provektor“ se nachází na silnici Kozlov-Slavkov ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá.

V našem objektu se nacházelo záložní vysílací stanoviště využívající čtyř anténních polí. Ty se nachází kolem objektu a využívají krátkovlnné vysílání.

Šifrování dálnopisů

Aby nebylo možné komunikaci sledovat, bylo důležité některé kanály šifrovat. V prostoru „armádního“ patra bunkru se nacházelo šifrovací pracoviště pro dálnopisy a několik dálnopisných pracovišť pro šifrovanou i nešifrovanou komunikaci. 

Utajovače telefonních hovorů

Pro zajištění bezpečné hlasové komunikace sloužilo několik utajovačů. Tato technologie byla dodána sovětskou armádou a byla odvezena v rámci odsunu vojsk v 90. letech. Tu bohužel návštěvník na prohlídce neuvidí.

Odposlechy

Ve speciální sekci bunkru dedikované pro složky tajné policie nepodléhající Ministerstvu obrany, ale podléhající přímo tehdejšímu Ministerstvu vnitra, se nacházely technologie pro realizaci odposlechů.

Na obrázcích vidíte dobové fotografie pracoviště „armádního“ patra.

Chcete-li zažít neopakovatelnou atmosféru tohoto objektu, neváhejte nás navštívit.