Spolková činnost

Spolek Bunkr Přáslavice z.s. se zaměřuje na několik klíčových oblastí činnosti, které cílí na vzdělávání a podporu lokální komunity. Mezi hlavní aktivity patří:

  1. Šíření povědomí o bunkru: Spolek se zaměřuje na zvyšování povědomí o historickém významu a unikátnosti bunkru v Přáslavicích. Tato aktivita zahrnuje pořádání prohlídek, výstav, přednášek a dalších akcí, které představují bunkr jako důležitou část místní i vojenské historie.
  2. Historický výzkum: Spolek provádí a podporuje historické výzkumy spojené s bunkrem a jeho rolí v historii. Výzkum zahrnuje shromažďování archivních materiálů, svědectví, fotografií a dalších historických dokumentů.
  3. Spolupráce se školami a vzdělávací činnost: Bunkr Přáslavice spolupracuje se školami a vzdělávacími institucemi. Tato spolupráce zahrnuje organizaci exkurzí pro školy, výukové programy pro studenty nebo zapojení studentů do výzkumných a dokumentačních projektů.
  4. Podpora lokální komunity: Spolek hraje klíčovou roli v podpoře lokální komunity, ať už prostřednictvím kulturních akcí, vzdělávacích programů nebo jiných iniciativ, které posilují místní identitu a společenství. Pravidelně přispívá cenami na místní plesy a studentské akce.

Cílem spolku je nejen ochrana a konzervace historického objektu, ale také vzdělávání veřejnosti a podpora komunitního ducha a historického povědomí v regionu.

 

 

Podívejte se na naše spolkové akce

Pořádáme přednášky v knihovnách, účastníme se historických srazů a navštěvují nás školní kolektivy z místních i vzdálených škol.