Programy pro školy

Programy pro školy aneb jak se zábavnou a interaktivní formou seznámit se studenou válkou?! Dějiny Československa, hrozba jaderného konfliktu mezi východem a západem, historické technologie…to vše zažijí žáci a studenti na vlastní kůži.

Programy pro školy a jiné kolektivy

Pro školy, tábory či jiné dětské a studentské skupiny nabízíme následující typy prohlídek. Odpovídají věku návštěvníků a jsou vhodným doplňkem klasické výuky či zpestřením tábora nebo jiné akce pro děti (dospívající).

Historicko-dějepisná prohlídka

Historická prohlídka je pro žáky a studenty všech věkových kategorií jedinečnou příležitostí zblízka se seznámit s dobovými reáliemi studené války v Československu. Přáslavický bunkr se touto cestou otevírá mladým generacím jako živý artefakt doby studené války.

Prohlídka je zaměřena na výklad historických souvislostí a geopolitické situace během studené války ve vazbě na objekty, jako je náš. Nejdeme ale do přílišných technických a technologických detailů.

Program je ideální jako doplněk učiva dějepisu, občanské výchovy a dalších předmětů, kde se probírá nedávná historie.

Historicko-technická prohlídka

Jaké měly země bývalé Varšavské smlouvy možnosti komunikace v době studené války?

Historicko-technická prohlídka je určena pro zájemce o techniku a technologie. Soustřeďujeme se během ní na vysvětlení fungování historických technologií. Jak telekomunikačních, tak energetických a technologií pro zachování života.

Proč se zodolněné bunkry stavěly? Jaké jsou jejich části? Jaká byla jejich funkce?

Program je více technický a je ideální pro začlenění do výuky technických předmětů, kde dokumentuje rozdíl mezi dřívějšími a současnými technologiemi.

Programy jsou navrženy tak, aby zaujaly širokou škálu věkových skupin návštěvníků. Od základních škol až po středoškolské studenty. Průvodci, kteří mají bohaté znalosti historie a technologií v bunkru, vše srozumitelně vysvětlují a názorně ukazují.

Naším cílem je, aby tato vzdělávací zkušenost byla pro účastníky nejen informativní, ale i nezapomenutelná.

V nabídce máme ještě rozsáhlý zážitkový program Osudová hodina. Zde si účastníci na vlastní kůži prožijí vyostření jaderného konfliktu a s nastalou situací se musí vypořádat. Program Osudová hodina realizujeme ve spolupráci s Pevností poznání.

Návštěva aquaponické farmy

Aquaponie je způsob, jak pěstovat rostliny a chovat ryby společně v jednom systému. Představte si to jako speciální zahradu, kde rostliny a ryby spolupracují, aby se navzájem podporovaly.

Aquaponie „vyrábí“ jídlo na menším prostoru a šetří vodou. Ve městech nebo tam, kde není moc místa pro velké zahrady, může být dobrým řešením pro pěstování čerstvých rostlin a zeleniny.

Prohlídka naší aquaponické farmy, která již několik let úspěšně funguje ve vnitřních prostorách přáslavického bunkru, je spojením teorie a praxe. Je doplňkem přírodovědných předmětů, neboť ukazuje toky živin v přírodě a vysvětluje řadu přírodních procesů, které žáci a studenti znají většinou jen teoreticky.

Více se o aquaponii můžete dozvědět na webu Aquaponické farmy Přáslavice, která již od roku 2019 tímto způsobem komerčně funguje a produkuje jak ryby, tak zeleninu.

Programy pro školy - návštěva žáků na aquaponické farmě
Délka programu/prohlídky 60 minut
Cena za skupinu
3200,- Kč/skupina
Maximální velikost skupiny 25 osob

 

 

Programy pro školy… jak to na nich vypadá?