Funkční zařízení

Během studené války byly klíčové komunikační technologie udržující spojení. Jedním z nejdůležitějších prvků byl systém dálkového psaní, známý jako dálnopis, který umožňoval rychlý a spolehlivý přenos textových zpráv.

Další zásadní technologií byly radiové komunikační systémy, včetně krátkovlnného a ultrakrátkovlnného vysílání, které byly klíčové pro mezikontinentální komunikaci v době, kdy satelitní a digitální technologie ještě nebyly všeobecně dostupné. Tyto systémy umožňovaly velmocem udržovat spojení i v případě jaderné války.

Mnohé z těchto technologií byly součástí našeho objektu. Postupně je oživujeme a ukazujeme návštěvníkům.

Dálnopis

Dálnopis je přístroj, který umožňuje odesílání a přijímání psaného textu prostřednictvím telefonní nebo telegrafní sítě. V našem objektu bylo několik dálnopisových pracovišť a to jak civilních tak armádních a to včetně sofistikovaných šifrovacích technologií.

Na prohlídkách je možné si funkční dálnopis z blízka prohlédnout.

Záložní zdroje

Analogové telekomunikační technologie byly energeticky náročné a proto byl objekt vybaven dvěma generátory ČKD o výkonu 1,2MW pro případ, že by byl celý objekt odříznut od elektrické sítě.

Oba naše obří generátory udržujeme v provozuschopném stavu a návštěvník může vidět tento technologický skvost v plné kráse.

JUFED 81

Toto unikátní zařízení a technologie s ním spojená nebyla v původním projektu a stvořili si ji v 80. letech až zaměstnanci vojenského patra.

V případě aktivace bojového režimu objektu sloužil Jufed-81 k centrálnímu sledování, které technologie, linky a spojení jsou navázány, v pořádku a funkční a které ne.

Pobočkové ústředny CA102

Jedná se o jeden z prvních typů automatických ústředen původně vyráběných v maďarské licenci. U nás obsluhoval celou komunikaci uvnitř objektu.

Na prohlídce je možné spatřit funkční exemplář, který dokáže i dnes navázat spojení a složit hovor. Můžete si z blízka prohlédnout technologický unikát ústředny s křížovými spínači.

Tato místnost se nachází na VIP prohlídkovém okruhu a během speciálních prohlídek si můžete vyzkoušet a z blízka pozorovat způsob navázání hovoru.

Uchováváme historické dědictví

Bunkr se s nažíme se všemi jeho technologiemi uchovávat pro další generace a při prohlídce ho můžete spatřit tak, jak se po odchodu původní posádky a odvezení tajných telekomunikačních technologií zachoval.

Oživujeme původní technologie

V rámci naší činnosti postupně oživujeme původní technologie, což návštěvníkům přináši neopakovatelný zážitek a autenticitu prostředí.

Rozplétáme historii bunkru

Při naší činnosti vyhledáváme pamětníky jak výstavby, tak provozu objektu a rozplétáme všechny funční vazby tohoto důležitého místa. Studujeme dobové dokumenty a provádíme historický výzkum, abychom pak návštěvníkům poskytli co nejpravdivější obrázek o době studené války a objektech, které se k ní vážou.

Chcete-li zažít neopakovatelnou atmosféru tohoto objektu, neváhejte nás navštívit.