O bunkru

Bunkr Přáslavice aneb Akce 025 je důležitý vojenský a telekomunikační objekt z dob studené války. Ve své době měl velký význam pro země Varšavské smlouvy. Patřil mezi objekty s nejvyšším stupněm utajení. O bunkru nevěděli ani lidé, kteří žili v jeho bezprostřední blízkosti.

Byl jedním ze sedmi zodolněných (zesílených) bodů na utajované Mezinárodní kabelové magistrále 1, která spojovala východ (Moskvu) a západ (Berlín). V jeho útrobách se skrývala civilní i vojenská telefonní ústředna a také utajovací a šifrovací technologie.

Jedná se o jeden z největších zpřístupněných bunkrů ve střední Evropě. Rozloha podzemní části, která čítá 4 patra, je neuvěřitelných 10 000 m² vnitřních prostor (pro představu je to přibližná velikost fotbalového stadionu).

Vznikl v geografickém centru někdejšího Československa. Blízko Olomouce, v místě, kde se kdysi nacházel kamenolom. Výstavba tak díky tomu byla o něco jednodušší. Jedná se o skeletovou stavbu, při které byl betonový korpus zapuštěn do země. Povrch byl následně upraven tak, aby byl dokonale maskovaný.

Na stavbě se podíleli vojáci ze vzdálených míst tehdejšího Československa. Kvůli utajení nevěděli oni ani jejich rodinní příslušníci, na jaké stavbě přesně pracují. O bunkru se mlčelo.

Do některých částí bunkru měly vstup pouze osoby s nejpřísnější bezpečnostní prověrkou. K úplnému odtajnění celého objektu došlo teprve nedávno, v roce 2016. 

Na území České republiky představuje přáslavický bunkr unikátní příležitost prohlédnout si odtajněný vojenský objekt z doby studené války. Je autenticky vybavený dobovými technologiemi, z nichž jsou mnohé díky úsilí nadšenců opět funkční.

O bunkru vznikla řada obrazových i textových materiálů. Na stránkách přinášíme nejzajímavější z nich. Pro představu, jak to uvnitř vypadá, můžete shlédnout video, které bylo pořízeno v době, kdy jsme bunkr poprvé otevřeli veřejnosti.

Těší nás, že od června 2022 můžeme o bunkru povídat na prohlídkách všem zájemcům o historii, telekomunikace, vojenství, i všem běžným turistům a návštěvníkům.