Dějiny objektu

Po ukončení druhé světové války se svět ocitl ve stavu zvýšeného politického a vojenského napětí mezi zeměmi socialistického bloku a západními, kapitalistickými mocnostmi. Toto období, známé jako studená válka, bylo charakteristické vzájemným nepřátelstvím a závodem ve zbrojení, které mohly kdykoliv přerůst v otevřený válečný konflikt.

Pokud by tehdy byla vyvolána třetí světová válka, byly by v ní s velkou pravděpodobností použity i jaderné zbraně. V reakci na tuto hrozbu vzniklo mnoho obranných a bezpečnostních opatření, včetně výstavby bunkrů, jako je ten v Přáslavicích.

Důležité mezníky v historii bunkru

1955

Podpis Varšavské smlouvy
Evropské země bývalého východního bloku uzavřely v roce 1955 Varšavskou smlouvu.
January 01, 2021
12:00 AM

1962

Kubánská krize
Po vypuknutí Kubánské krize v roce 1962 se vztahy mezi východem a západem zdramatizovaly. Američané začali budovat tajnou komunikační síť na svém východním pobřeží.
January 01, 2021
12:00 AM

1968

Zahájení výstavby bunkru
Komunikační síť na východním pobřeží USA se stala inspirací pro ruské generály, kteří chtěli stejnou komunikační síť vybudovat ve všech zemích Varšavské smlouvy. Do roku 1968 datujeme zahájení budování přáslavického bunkru, který byl jedním ze sedmi svého druhu na území někdejšího Československa.
January 01, 2021
12:00 AM

1976

Dokončení stavby bunkru Přáslavice
Bunkr byl budován armádou. Dokončen a uveden do provozu byl v roce 1976. Vznikl monstrózní objekt, který má dvě nadzemní a čtyři podzemní podlaží. Vybavený byl na tu dobu nejmodernější telekomunikační technikou včetně záložních zdrojů energie. Posádka by uvnitř vydržela bez zásahu zvenčí až deset dní.
January 01, 2021
12:00 AM

1991

Odsun sovětských vojáků
Odsun sovětských vojáků z České republiky byl historickým mezníkem, který signalizoval konec studené války a začátek nové éry v československých dějinách. Po pádu komunistického režimu v Československu v roce 1989 a rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 bylo dohodnuto, že sovětské vojenské jednotky, které byly v zemi umístěny od invaze v roce 1968, se z Československa stáhnou. Tento proces byl formálně zahájen v roce 1990 a dokončen v roce 1991.
January 01, 2021
12:00 AM

2001

Odchod aktivní posádky
Poslední členové aktivní posádky opouští bunkr a objekt se uzavírá. Probíhá jen běžná údržba.
January 01, 2021
12:00 AM

2010

Bunkr přechází do majetku společnosti Flenexa
Do soukromého vlastnictví se areál bunkru v Přáslavicích u Olomouce dostal v roce 2010. Od té doby prošel a stále prochází proměnou.
January 01, 2021
12:00 AM

2016

Úplné odtajnění bunkru
I v soukromých rukou byla stále část objektu nepřístupná. K plnému odtajnění došlo až v roce 2016.
January 01, 2021
12:00 AM

2019

Výstavba a zahájení provozu aquaponické farmy
V roce 2019 byla po testování uvedena do provozu aquaponická vertikální farma, která je z části situována právě v prostoru bunkru. Více se o aquaponii, která spojuje chov ryb a pěstování rostlin do jednoho produkčního celku, dozvíte na webu www.aquaponickafarma.cz.
January 01, 2021
12:00 AM

2022

Zpřístupnění objektu veřejnosti
V červnu 2022 byl objekt zpřístupněn veřejnosti. Jedná se o jediný objekt svého druhu, do jehož útrob se mohou návštěvníci podívat.
January 01, 2021
12:00 AM
Historie objektu přáslavického bunkru

 

 

Mapa objektů záložních zesilovacích stanic

Jeden z důvodů pro vznik těchto telekomunikačních objektů byla návštěva ruských generálů v USA v 60. letech minulého století. Tehdy USA budovaly podobnou záložní telefonní síť na svém východním pobřeží. Zde se Sovětský svaz inspiroval.

V USA se „zodolňovali“ proti útoku z východu. Ruští generálové se v tomto shlédli a nařídili zbudovat podobnou síť v zemích celé Varšavské smlouvy. Původní plán postavit tajné telekomunikační sítě ve všech státech Varšavské smlouvy se ale nepodařilo zrealizovat. Jedinou zemí, kde se stavba uskutečnila, bylo právě tehdejší Československo.

Bunkr v Přáslavicích byl prvním z budovaných objektů.