Dálnopis – toto slovo možná vyvolává vzpomínky na dobu, kdy internet a digitální komunikace ještě nebyly na scéně. Je to zařízení, které v minulosti převzalo roli spojovacího článku mezi lidmi a místy a stalo se synonymem pro rychlou komunikaci.

Dálnopis, je elektromechanické zařízení, které bylo používáno k přenosu textových zpráv na dálku prostřednictvím telegrafních nebo telefonních sítí. Poprvé byl vynalezen na začátku 20. století a sloužil k rychlému a efektivnímu přenosu zpráv, aniž by bylo nutné znát Morseovu abecedu.

Tato technologie se stala základním stavebním kamenem moderní digitální komunikace a položila základy pro vývoj internetu a elektronické pošty. I přes svůj význam v historii technologie a komunikace je dálnopis dnes mnohými zapomenutý.

Chceme vám nabídnout jedinečnou příležitost tuto historickou technologii objevit na vlastní oči. Ve spojení s historickým objektem bunkru v Přáslavicích nyní máme k dispozici funkční model dálnopisu, který si můžete prohlédnout a dokonce vyzkoušet.

Kde jinde by měl být tento předchůdce mobilních telefonů ukazován než v bunkru, který byl postaven jako součást utajované telekomunikační sítě? Zveme všechny zájemce, kteří se chtějí dozvědět více o historii dálnopisu, jeho fungování a významu v průběhu let, aby nás navštívili v Bunkru v Přáslavicích. Bude to skvělá příležitost učit se o historii technologie a komunikace a zároveň vidět jedno z mála zachovalých zařízení tohoto typu.

Možnosti návštěv najdete na Nákup vstupenek.