Zahájení výstavby

Návštěva ruských generálů v USA v 60. letech minulého století odstartovala myšlenku na vybudování tajné telekomunikační sítě ve východní Evropě. Tou dobou totiž Spojené státy americké budovaly podobnou záložní telefonní síť na svém východním pobřeží. Od nich se Rusko inspirovalo.
Po odeznění Kubánské krize v roce 1965 se pootevřely dveře pro proudění informací. Východ se dozvěděl o tom, že ve Spojených státech již vybudovali pár chráněných telekomunikačních objektů, které se zodolňovaly proti případnému ruskému útoku.
Ruští generálové se v tomto shlédli a nařídili zbudovat podobnou síť ve všech zemích Varšavské smlouvy. Plán se ale nepodařilo realizovat. Jedinou zemí, kde se stavba uskutečnila, bylo tehdejší Československo.
Vzniklo celkem sedm záložních zesilovacích stanic (ZZS). Dvě na Slovensku, dvě na Moravě a tři v Čechách. Všechny byly označeny kódovým číselným označením.