Varšavská smlouva

14. května 1955 byla v polské Varšavě uzavřena smlouva mezi osmi evropskými zeměmi bývalého východního bloku. Zastupitelé Albánie, Bulharska, Československa, Maďarska, NDR, Polska, Rumunska a Sovětského svazu podepsali dohodu, jejímž cílem bylo:

  • podřídit armády členských států sovětskému velení,
  • legitimizovat pobyt sovětských vojsk na území některých členských států,
  • koordinovat politiku
  • a vytvořit systém kolektivní bezpečnosti v Evropě, resp. spolupráce ve vojenské oblasti při společné obraně socialismu, suverenity a nezávislosti.

 

Jednalo se o vytvoření protipólu k Severoatlantickému paktu.

Smlouva byla uzavřena na 20 let s automatickým prodloužením o 10 let pro státy, které ji rok před uplynutím lhůty nevypoví.